Taal Coaching

  Naast mijn werkzaamheden als coach, geef ik ook Nederlandse les. Lesgeven en coachen zijn misschien twee verschillende beroepen, toch gebruik ik veel van mijn coachingsvaardigheden ook tijdens mijn lessen. Lesgeven is volgens mij namelijk meer dan alleen kennisoverdracht. Al ruim tien jaar begeleid ik dan ook met veel toewijding kinderen en volwassen bij het leren van de Nederlandse grammatica en werkwoordvervoegingen. Hoewel ik veel werk met dyslectische mensen, is dyslexie geen voorwaarde om mijn lessen te kunnen volgen. Iedereen die op taalgebied extra aandacht kan gebruiken, is van harte welkom.

  Wanneer er sprake is van dyslexie of een ander leerprobleem, dan is helaas alleen het leren en het maken van taaloefeningen niet genoeg. Door het leerproblemen kunnen er namelijk allerlei negatieve overtuigingen zijn opgebouwd zoals: ik kan het niet, ik ben dom, ik ben minder dan anderen enzovoort.  Deze overtuigingen kunnen een grote en ondermijnende invloed hebben op allerlei gebieden in je leven. Daarom zal ik tijdens mijn lessen zowel oog hebben voor het taalniveau als voor het zelfbeeld van mijn cliënt.

  Privélessen zijn hiervoor het ideale middel. Doordat we samen de lesstof stap voor stap aangaan, verloopt het leren veel sneller en plezieriger dan (vroeger) op school en kun je al snel successen gaan ervaren. Bovendien kun je op je eigen tempo de leerstof doorlopen, zonder druk van anderen of angst om te falen. De manier waarop ik lesgeef sluit altijd precies aan bij wat jij nodig hebt, want elke les is maatwerk. Hierdoor kan bijna iedereen dan ook de grammatica en werkwoordvervoegingen in ongeveer 15 lessen goed onder de knie krijgen.

  Naast het basisprogramma dat ik aanbied, is er ook altijd ruimte voor specifieke problemen. Samen zullen we er aan werken om op het niveau te komen dat bij jou school, werk- of leefsituatie past. Waar nodig zal ik contact leggen met de onderwijsinstelling om de aandachtspunten goed in kaart te brengen. Op deze manier kunnen ook op school de lessen zo snel mogelijk voordeel op gaan leveren.

  Ook volwassenen die in hun werk telkens weer tegen problemen aanlopen wanneer ze een mail of een rapport moeten schrijven kunnen veel baat hebben bij deze begeleiding, omdat we heel praktijkgericht zullen werken. De lessen zijn leuk om te volgen en de sfeer is open. Zo is er bijvoorbeeld altijd ruimte voor een persoonlijk praatje en omdat de meeste kinderen en volwassenen al genoeg verplichtingen hebben in het dagelijks leven, heb ik er voor gekozen om mijn lessen huiswerkvrij aan te bieden. Omdat 1 op 1 les redelijk intensief is, is er op de helft van de les een pauze van vijf minuutjes.

  Om ook na afloop van de lessenserie de vinger aan de pols te houden, vindt er na drie maanden een herhaalles plaats. Samen zullen we dan nagaan of het lukt om in het dagelijks leven de nieuwe vaardigheden goed toe te passen. Daarnaast is deze les bedoeld om alle kennis nog een keertje op te frissen. Later blijft altijd de mogelijkheid bestaan om een les te plannen als er specifieke problemen zijn of om te kiezen voor een periodieke les van 1 keer in een bepaalde afgesproken tijd. Ook de nazorg is dus maatwerk! Door deze aanpak hoeft het taalprobleem als het eenmaal op niveau is gebracht, niet meer terug te komen.

   

  De lessen verlopen via Skype en zijn hierdoor laagdrempelig, want ze vinden plaats in de eigen vertrouwde thuisomgeving. Hierdoor hoeft er ook geen rekening gehouden te worden met reistijd en neemt de les dus niet meer tijd in beslag dan nodig is. Les volgen via Skype roept misschien in eerste instantie wat vragen op, maar al tijdens de eerste les zal je merken dat Internetlessen net zo praktisch zijn als fysieke lessen: via de webcam zien we elkaar, we kunnen via de headset met elkaar praten en door middel van de chat schrijven we de zinnen. De meeste mensen ervaren het lesgeven via Skype dan ook als leuk en praktisch! Klik hier voor klantervaringen.

  Herken je jezelf in bovenstaand beeld en loop je vast op school of  werk? Neem dan contact op via het contactformulier.


  Praktische informatie:

  Een les duurt 45 minuten. Gebruikelijk is 1 les per week, op verzoek zijn 2 lessen per week mogelijk.

  Les kan gevolgd worden van maandag tot en met donderdag van 8.30-16.30 uur. Overige dagen en tijden in overleg.

  In sommige schoolvakanties is er geen les.

  Voor de lesprijzen, zie: tarieven

  Tekst copyright © Tanja Huissoon

  Categories: Dienstverlening